Terroir TEKOV

terroir-tekov

Terroir TEKOV nazývame časť Slovenska, rozprestierajúcu sa na juhu Štiavnických vrchov. Vinohrady, ktoré tu na Ipeľskej pahorkatine vyrástli, majú výborný základ v tufových a andezitových vyvreninách zo sopky Sitno, pôvodne Štiavnický stratovulkán. Rieka Hron obmýva túto časť zo západnej strany, zo severnej a východnej sú to už spomínané Štiavnické vrchy. Na juhu cítiť teplú klímu, ktorá sem vanie z Poddunajskej nížiny.

Čo určuje kvalitu?

Vinári aj verejnosť zvykli pri hodnotení vína hovoriť o prívlastku, na základe cukornatosti hrozna. Cukornatosť hrozna čiastočne vyjadrovala kvalitu vína. Časom sa však dospelo k tomu, že nielen prívlastok vína je dôležitý pri hodnotení jeho kvality. Na jej vyjadrenie sa v súčasnosti zvykne spomínať pojem terroir, ktorý pochádza z francúzštiny. Čo terroir znamená nie je také jednoduché vysvetliť, pretože toto slovo v sebe ukrýva viac veličín, ktoré spolu tvoria charakter vína.

Image

Čo je to Terroir?

Na tento charakter pôsobí viacero faktorov:

  1. Životné prostredie vinohradu. Predtým, ako vinohradník začne pestovať vinič, musí poznať prírodné prostredie danej lokality. Ide o podložie, klímu, úhrn zrážok, či na akú svetovú stranu je vinohrad orientovaný. Ak je územie chladnejšie, vinič rastie menším tempom, zreje pomalšie, čo na druhej strane zvyšuje iné jeho kvality. Vinári zvyknú hovoriť, že čím je dozrievanie hrozna pomalšie (biele aromatické odrody), tým je víno plnšie, s mohutnejším telom.
  1. Voľba odrody. Každé územie je predurčené na iný typ hrozna. Vinohradník musí poznať územie, klimatické zmeny, ale aj históriu pestovania v danej oblasti a na základe všetkých týchto premenných sa rozhodnúť pre určité odrody. 
  1. Činnosť človeka. Vinohradník je ten, ktorý rozhodne o spôsobe technológie spracovania hrozna a stanoví postup v procese zrenia vína. V súčasnosti existuje veľa rôznych postupov a vinár si vyberie, či vsadí na klasiku alebo si vyberie moderný technologický postup. Jeho výber je rozhodujúci, nakoľko výrazne ovplyvní charakter vína.
  1. Kultúrne zvyklosti, tradície. Ako sme už spomínali, aj samotný historický vývoj pestovania viniča v oblasti, dokáže zásadne ovplyvniť charakter a kvalitu vína. Vinohradník je ten, kto zachováva tradície a kultúrne hodnoty. Víno je jedným zo znakov zachovania identity miesta, je to genius loci daného TERROIR.
terroir-tekov

Ako sa rodí Terroir Tekov?

zber-hrozna_anton-uhnak

Definovať charakter vína vo vybranom území je behom na dlhé trate. Pokora a zanietenosť sú však základom, pretože bez nich to nie je možné. Len málo vinárov má v sebe toľko vzrušenia a inšpirácie, aby sa dokázali spojiť a nájsť odpoveď na otázku: „Aký je v skutočnosti Terroir Tekov?“.

Výsledkom tohto zisťovania sú rozhovory, ktorými sa zainteresovaní snažia nájsť odpoveď na túto otázku a zároveň zachovať kultúrne dedičstvo a tradície, ktoré zdedili po svojich rodičoch a starých rodičoch.

terroir-tekov