História Terroir TEKOV

Obec Čajkov a Rybník sú tie, ktoré tvoria históriu Terroir TEKOV. Je to najmä vďaka zanietenému vinohradníkovi MUDr. Jaromírovi Muránimu, ktorý sa zaslúžil o to, že sa mnohé historické dokumenty zachovali.

Často sa územie Terroir TEKOV zamieňa za oblasť Tekovskej župy, nie je to však tak. Tekovská župa je územný celok, ktorý tu vytvorila polická moc svojej doby. Tak, ako je tomu aj dnes, tieto územné celky nerešpektovali prirodzené hranice a ráz krajiny. Terroir TEKOV sa aj dnes preto nachádza na území dvoch - Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Čo je však rovnaké v týchto dvoch oblastiach je podložie, klíma, historické súvislosti a kultúra. Srdcom oblasti Terroir TEKOV sú Levice, ako administratívna, obchodná a kultúrna entita.

Image

Prvé záznamy o existencii viníc v oblasti sú z roku 1075, kedy vojvoda Gejza daroval kláštoru vo sv. Beňadiku aj 15 viníc v Rybníku. O predaji vína sú prvé záznamy v kronikách mesta Banská Štiavnica, a to z roku 1526. Išlo o zápisy o nákupe čajkovského vína. To sa predávalo nielen do Banskej Štiavnice, ale aj do Kremnice.

Ďalšie záznamy o existencii vinohradov sa zachovali ako z roku 1692 (sťažnosť Čajkovčanov Tekovskej stolici o neprávostiach na nich páchaných), tak aj z roku 1669 (vyhnanie Turkov z krajiny a súpis majetkov a vinohradov v Čajkove). Záznamy o cenách vína pochádzajú aj z roku 1709 a zápisy z rokov 1715 a 1721 hovoria o rastúcej rozlohe vinohradov v Čajkovskom chotári.

Image

Matej Bell z Očovej vo svojej publikácii „Notitia“ hovorí o víne z Čajkova, ako o tom najlepšom zo stolice. Hovorí o ňom ako o ohnivom víne, ktoré riedi krv, lieči a odstraňuje usadeniny z obličiek. Rozloha vinohradov aj naďalej rástla a Čajkov sa radil v roku 1786 medzi územie s najväčšou rozlohou vinohradov v stolici.

Pivnica, ktorej vznik sa datuje do roku 1775, dodnes existuje a nachádza sa v tufovom brale na Sádoví v dedine Čajkov. Ide o najstaršiu pivnicu svojho druhu.

Rok na to, Mária Terézia založila nové Banskobystrické biskupstvo, sídliace vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom), v ktorom sa najlepšie víno robilo práve v dedinkách Čajkov a Rybník.

Od 20. rokov 20. storočia sa v tejto oblasti objavujú nové druhy viniča, odolnejšie (aj proti fyloxéry, ktorá sa sem dostala z Ameriky okolo roku 1858) a do tohto obdobia sa datuje začiatok novej etapy vinárstva a vinohradníctva v oblasti.

Image